Brie & Matt - married

Brie & Matt - married

Meredith & Eric - engaged

Meredith & Eric - engaged

Robin & Justin - engaged

Robin & Justin - engaged

Andy & Liz - engaged

Andy & Liz - engaged

Lisa & George - engaged

Lisa & George - engaged

JPM 529

JPM 529

Shay & Scott - married

Shay & Scott - married

Stephanie & Josh - married

Stephanie & Josh - married

Natalie & Joshua

Natalie & Joshua

Jenna & Brandon - married

Jenna & Brandon - married

Mia & Tim - engaged

Mia & Tim - engaged

Irina & Marco

Irina & Marco

Holly & Alec - engaged

Holly & Alec - engaged

Sam & Chris - engaged

Sam & Chris - engaged

Katie & Matt - engaged

Katie & Matt - engaged

Laura & Brian - married

Laura & Brian - married

Elisabeth & Sam - engaged

Elisabeth & Sam - engaged

Erica & Simon

Erica & Simon

Kenny & Aleksa

Kenny & Aleksa

Arielle & Joe - married

Arielle & Joe - married

Kristen & Tommy - engaged

Kristen & Tommy - engaged

Katie & Tim - engaged

Katie & Tim - engaged

Laura & Alex - engaged

Laura & Alex - engaged

LIsa & George - married

LIsa & George - married

Victoria & Joe

Victoria & Joe

Kelly & Tim - married

Kelly & Tim - married

Mallory & Joe

Mallory & Joe